Onderwerp: Bezoek-historie

Gedragskundige analyse DVM : startdocument klankbordbijeenkomst
Publicatiedatum:07-12-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J. van 't Hoff, I. Veling ; Traffic Test

 

Samenvatting

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer werkt samen met Traffic Test aan de ontwikkeling van een visie op de wijze waarop bij inrichting en evaluatie van dynamisch verkeersmanagement- maatregelen beter rekening kan worden gehouden met 'de psychologie van de individuele weggebruiker'. In de eerste fase van de studie is nagegaan welke vormen van gedrag en welke gedragsvoorwaarden bij DVM een belangrijke rol spelen. Daarnaast is nagegaan welke vragen bij projectleiders van AVV die zich met DVM bezighouden leven m.b.t. het gedrag van weggebruikers. Deze notitie vormt het startdocument voor de eerste klankbordbijeenkomst die in het kader van het project wordt gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zullen de tot nu toe ontwikkelde ideeen worden getoetst en uitgewerkt. Daarnaast zullen de eerder geïnventariseerde vragen (die in dit startdocument zijn beschreven) worden geclusterd en aangescherpt tot concrete, gedragskundige vraagstukken.

 

Annotatie

12 p.
Rapport TT99-94
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

Naar boven