Onderwerp: Bezoek-historie

Gebruik van een Europese Remote Sensing Satelliet : mogeiijkheden van gebruik van een Europese Remote Sensing Satelliet bij de uitvoering van de waterstaatstaken op de Noordzee
Publicatiedatum:01-09-1979

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)

 

Annotatie

17 p.
Rapportnummer NZ-R-79.28

Naar boven