Onderwerp: Bezoek-historie

Dynamisch verkeersgedrag : startdocument klankbordbijeenkomst 28-4-2000
Publicatiedatum:27-04-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

I. Veling, J. van 't Hoff; Traffic Test

 

Samenvatting

 

Op vrijdag 28/4/00 vindt de vierde en laatste klankbordbijeenkomst 'Dynamisch Verkeersgedrag' plaats. In deze bijeenkomst zal de visie die de Adviesdienst Verkeer en Vervoer in samenwerking met Traffic Test hebben ontwikkeld op de wijze waarop bij DVM (beter) rekening kan worden gehouden met gedragskundige principes worden toegepast op de DVM-problematiek van netwerksturing of wel 'dynamisch afstemmen van vraag en aanbod'. Deze notitie vormt het startdocument voor de bijeenkomst.

 

 

Annotatie

8 p.
Rapportnummer: TT00-47
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)

Naar boven