Onderwerp: Bezoek-historie

Verbeteren van begroeiing op vooroeververdedigingen in het Benedenrivierengebied
Publicatiedatum:18-12-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Reitsma, M.J.M. Poot, G.C.W. van Beek ; Bureau Waardenburg

 

Annotatie

58 p.
bijl., ill.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)
Eindrapport.
Rapportnr.: 00.082

Naar boven