Onderwerp: Bezoek-historie

Simulatie van slibtransporten in het Noordelijk Deltabekken met behulp van DISTRO/DELWAQ-model : deel III : onderzoek met groot NDB-model
Publicatiedatum:01-01-1993

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Waterloopkundig Laboratorium

 

Samenvatting

Met het grote DISTRO-DELWAQ/slib model van het Noordelijk deltabekken (met modelranden op de Nieuwe Waterweg, de Hollandse IJssel, Lek, Beneden Merwede, Dordtse Kil en Spui) is voor een getijdag met lage rivierafvoer (31 oktober 1985 met Qbr= 800 m3/s) de waterbeweging, de zoutbeweging, chlorideverdeling en de verdeling van 10 slibsoorten (zowel zee- als rivierslib) berekend. De resultaten zijn vergeleken met die van een vergelijkbaar onderzoek in 1979.

 

Annotatie

ongep.
fig. ; 30 cm
Z569. - Met lit.opg.
Onderzoek in samenwerking met Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat (RWS)

Naar boven