Onderwerp: Bezoek-historie

Haalbaarheidstudie faunapassage A28-Drentsche Aa
Publicatiedatum:01-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

DHV Milieu en Infrastructuur (DHV)

 

Annotatie

56 p.
bijl., ill.
Dossier W0352-01.001
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rikswaterstaat Directie Noord-Nederland (RWS, NN)

Naar boven