Onderwerp: Bezoek-historie

HAL-studie : technische beschrijving van de HAL-studie en het gehanteerde verkeers- en vervoersmodel
Publicatiedatum:01-11-1978

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde (RWS, DVK); DHV Raadgevend Ingenieursburea

 

Samenvatting

De studie in de regio Haarlem-Amstardam-Leiden heeft plaatsgevonden met behulp van een simultaan vraagmodel op basis van gegeneraliseerde tijden. Het is een avandspitsuurmodel, dat getetst is op basis van kenmerken van het verplaatsingspatroon in 1971. Deze nota omvat een verantwoording van de technische achtergronden en van de in het model gehanteerde invoergegevens. Het model is eerst getoetst op basis van gegevens die betrekking hebben op 1971. Vervolgens zijn een aantal prognosevarianten berekend. De invoer betreft de sociaal-economische gegevens, de ritproductiefactoren, de autobeschikbaarheid, de aannames betreffende generalised time, de netwerken voor verkeer en vervoer en de aannames over het parkeren. Het model biedt de mogelijkheid het keuzeprocas van de reiziger te simuleren door middel van een aantal terugkoppelingen. De invloed van verkeersstromen, waarvan de intensiteit de capaciteit benadert of zelfs overschrijdt, is in de berekening opgenomen. Gebruik ervan kan leiden tot herberekening van routekeuze, vervoerwijzakeuze en distributiepatroon van da verplaatsingen. De prognosevarianten zijn in de eerste plaats gemaakt met het oog op het jaar 1990. In het kader van de Schiohal-studie is ook een variant voor het jaar 2000 berekend.

 

 

Annotatie

56 p.
iil., bijl.

Naar boven