Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting op de zoute ecotopenkaart Westerschelde 2016 : biologische monitoring zoute rijkswateren
Publicatiedatum:20-07-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

E. Paree; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

 

Samenvatting

<p>De zoute ecotopen worden uitvoerig beschreven in het Zoute Ecotopenstelsel (ZES.1), zie Bouma et al., 2005. Het ZES is een instrument om het potentiële voorkomen van levengemeenschappen en/of habitats van de bodem van brakke en zoute Rijkswateren in kaart te brengen, te monitoren of te voorspellen. Andere doelen van zoute ecotopen zijn: &bull; Het dienen als indicator voor het evalueren van beheersmaatregelen met betrekking tot ecotooparealen in de Westerschelde en andere waterlichamen; &bull; Het gebruik als ruimtelijk kader voor het ontwerp van de benthosmonitoring en beoordeling; &bull; Het gebruik als ruimtelijk kader voor andere typen ecologische monitoring en beoordelingen. De ecotopenkaart wordt gebruikt voor het watermanagement (MWTL, KRW, VHR), Beheer &amp; onderhoud, projecten zoals Verdieping Westerschelde, Zandhonger Oosterschelde etc.</p>

 

Annotatie

25 p.
ill.
bijl.
Met lit.opg.
Definitief

Naar boven