Onderwerp: Bezoek-historie

Maas in beeld : succesfactoren voor een natuurlijke rivier : syntheserapport
Publicatiedatum:01-01-2010

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. Kurstjens, B. Peters ; Kurstjens Ecologisch Adviesbureau, Bureau Drift

 

Annotatie

93 p.
bijl., ill.
Bijdragen in de vorm van datalevering door Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, FLORON (Meetnet RIZA), de
Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie (NVL), EIS-Nederland, de Provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland,
Natuurmonumenten, het Natuurwetenschappelijk Archief van Staatsbosbeheer, de Vegetatiedatabank, Saltabel en bet Instituut
voor Natuur en Bosonderzoek en SOVON

Naar boven