Onderwerp: Bezoek-historie

Ruimte voor multimodaal transport : naar een gerichte bedrijfsterreinplanning
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Adviesbureau Awareness

 

Samenvatting

Deze brochure is een beknopte weergave van het rijksbeleid ten aanzien van "Bedrijventerreinen en multimodaliteit". Aangegeven wordt hoe een goede planning van nieuwe bedrijventerreinen kan bijdragen aan het bereiken van zowel economische groei als ruimtelijke kwaliteit en verantwoord en efficiënt goederentransport. Behandelt kort de rol van lagere overheden en het rijksinstrumentarium.

 

Annotatie

[20 p.]
krt.

Naar boven