Onderwerp: Bezoek-historie

Introduktie Direktie Noordzee
Publicatiedatum:01-12-1980

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Noordzee (RWS, NZ)

 

Samenvatting

Deze handleiding is bedoeld om het proces op gang te brengen van een op alle afdelingen gestructureerde begeleiding van nieuwe medewerkers zodat deze medewerkers zo snel mogelijk de organisatie leren kennen en adequaat ingewerkt raken.

 

Annotatie

148 p.
Bijl..

Naar boven