Onderwerp: Bezoek-historie

Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2005 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot
Publicatiedatum:13-04-2006

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Kotterman, M.J.J. ; RIVO

 

Annotatie

10 p.
bijl.
tab., fig.
Opdrachtgever Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)
(Rapport ; C024/06)
Projectnummer 342.12270.13

Naar boven