Onderwerp: Bezoek-historie

Uitvoeringsprogramma gebiedsdossier waterwining Brakel (2015 - 2021)
Publicatiedatum:23-02-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

S. Ciarelli, J. Hin ; Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

In dit uitvoeringsprogramma zijn afspraken vastgelegd over de te nemen maatregelen ter beheersing van de risico's voor de waterwinning Brakel

 

Annotatie

38 p.
bijl. ill.

Naar boven