Onderwerp: Bezoek-historie

Broedvogeltellingen Zoete Rijkswateren veldseizoen 2013
Publicatiedatum:13-09-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. van Kleunen ; SOVON Onderzoek Nederland

 

Annotatie

6 p.
ill.
Rapport BM 13.31
In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven