Onderwerp: Bezoek-historie

Resultaten van het RWS-RIKZ JAMP 2003 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.). Biologische gegevens van bot en milieukritische stoffen in bot en mosselen
Publicatiedatum:01-03-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.J.J. Kotterman ; Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO)

 

Annotatie

14 p.
ill., bijl.
Rapport C015/04
RWS rapport BM 04.21
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven