Onderwerp: Bezoek-historie

Ontwikkelingen in de bermvegetatie langs rijkswegen 1999-2015 : eindrapport meetnet bermflora 4e meetronde 2012-2015, analyserapport 1999-2015
Publicatiedatum:04-04-2017

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

P.H.N. Boddeke, M. Japink, M. Boonman, J.M. Reitsma ; Bureau Waardenburg

 

Annotatie

189 p.
ill.
Rapportnummer: 16-095
Projectnummer: 12-090
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven