Onderwerp: Bezoek-historie

Meer peil variatie? : een verkenning naar de mogelijkheden van een seizoensgebonden peil in het IJsselmeergebied : uitwerking mogelijke concepten van het plan van aanpak
Publicatiedatum:01-03-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W. Iedema, H. Coops, A. Hebbink, M. Platteeuw, D. Vlag, H. van Waveren ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

 

Annotatie

[17] p.
RIZA Werkdocument 2003.131X

Naar boven