Onderwerp: Bezoek-historie

Performance verbeteringen Meldwerk : testrapport verbeteringen
Publicatiedatum:15-12-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

QPIT

 

Samenvatting

Het MELDWERK systeem is binnen en buiten Rijkswaterstaat een essentiële bron van informatie over de beschikbaarheid van het wegennet. MELDWERK dient over een actueel overzicht te beschikken van geplande wegafzettingen op alle rijkswegen. Binnen de RWS-AVV stuurgroep MELDWERK is de bezorgdheid uitgesproken over de huidige matige performance van het MELDWERK systeem. Ten einde een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor performance verbeteringen is er een audit uitgevoerd op de systeemprogrammatuur van MELDWERK. beschrijft de resultaten van de performance metingen en geeft verbeterpunten aan.

 

Annotatie

29 p.
tab.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
QPIT: 10.0017:1A

Naar boven