Onderwerp: Bezoek-historie

Performance verbeteringen Meldwerk : rapport verhoogde beschikbaarheid
Publicatiedatum:15-12-1999

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

QPIT

 

Samenvatting

Het MELDWERK systeem is binnen en buiten Rijkswaterstaat een essentiële bron van informatie over de beschikbaarheid van het wegennet. MELDWERK dient over een actueel overzicht te beschikken van geplande wegafzettingen op alle rijkswegen. Binnen de RWS-AVV stuurgroep MELDWERK is de bezorgdheid uitgesproken over de huidige matige performance van het MELDWERK systeem. Ten einde een beeld te krijgen van de mogelijkheden voor performance verbeteringen is er een audit uitgevoerd op de systeemprogrammatuur van MELDWERK. Analyse en aanbevelingen voor de mogelijke risicogebieden van de huidige architectuur.

 

Annotatie

17 p.
ill.
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer (RWS, AVV)
QPIT: 10.0017:2A

Naar boven