Onderwerp: Bezoek-historie

DBFM met of zonder O voor toekomstige Rijkshuisvesting
Publicatiedatum:01-02-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Erik Aartsen; Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Corporate Dienst (RWS, CD); Nyenrode Business Universiteit

 

Samenvatting

In dit essay wordt ingegaan op de stelling: “Binnen het huidige politieke klimaat is exploitatie niet geschikt als onderdeel van een PPS contract voor de huisvesting van de Rijksoverheid”. Ofwel DBFM met of zonder “O” voor toekomstige Rijkshuisvesting.

In het eerste hoofdstuk van dit essay wordt een aantal actuele ontwikkelingen binnen de Rijksoverheid geschetst. In hoofdstuk twee wordt de relatie tussen deze ontwikkelingen en de stelling nader toegelicht. In het derde hoofdstuk worden mogelijke oplossingrichtingen verkend.

 

 

Annotatie

Essay voor de opleiding Executive MBA Public & Private, module Publiek Private Samenwerking (PPS)
8 p.

Naar boven