Onderwerp: Bezoek-historie

Broedvogels in Nederland in 2014
Publicatiedatum:01-01-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

A. Boele, J. van Bruggen, F. Hustings, K. Koffijberg, J-W. Vergeer, T. van der Meij ; Sovon

 

Annotatie

140 p.
Sovon-rapport 2016/04
RWS rapport BM 16.22
Samengesteld in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring. Het
Meetnet Broedvogels vindt plaats in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en
wordt uitgevoerd door Sovon Vogelonderzoek Nederland in samenwerking met onder andere het
Centraal Bureau voor de Statistiek, de provincies en Rijkswaterstaat
ISSN 2212-5027

Naar boven