Onderwerp: Bezoek-historie

Rapport commissie vaarwegen noorden des lands
Publicatiedatum:01-01-1950

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ir. A. Kloppert, hoofdingenieur van de Rijkswaterstaat

 

Samenvatting

Doel van het rapport is te komen tot normalisatie van de vaarwegen in de provincies Groningen, Friesland, Drenthre en Overijssel, d.w.z. het vaststellen van breedte en diepte van de vaarwateren in deze provincies, de benodigde kunstwerken en de toelaatbare breedte en diepgang van schepen op deze wateren. Voor de kunstwerken, met name de bruggen is veel aandacht, omdat het autoverkeer in opkomst is en kanalen daarvoor een obstakel kunnen vormen. De commissie maakt een inventarisatie van de scheepvaartbewegingen in de eerste naaoorlogse jaren in de noordelijke provincies en het type schip en stelt een vaarwegenplan voor de nabije toekomst op, waarbij kanalen en scheepstypen in klassen zijn ingedeeld.

 

Annotatie

114 p.
Bijl, graf., krt
Samenv.
Met aparte kaartenmap

Naar boven