Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen vaarwegontwerp Rivieren : deelrapporten 1.1 t/m 1.3: Referentievlakken en stroomklassen, h/T verhouding, zichtlengten en passeerafstanden, keersluizen, normafstanden wachtplaatsen.
Publicatiedatum:01-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. ten Hove; Marin

 

Samenvatting

De huidige Richtlijnen Vaarwegen beperken zich tot vaarwegen zonder stroming of een maximale langsstroomsnelheid van 0.5 m/s. In onderhavige onderzoeksrapporten zijn in detail kaders voor de te ontwikkelen richtlijnen vastgesteld en wordt verder richting gegeven aan het uit te voeren manoeuvreeronderzoek en het hydraulisch/morfologisch onderzoek.

 

Annotatie

3 delen
Bevat 3 deelrapporten: Referentievlakken en stroomklassen; Richtlijnen rivieren fase 1.2; richtlijnen rivieren fase 1.2
ill.
In opdracht van RWS, WVL
Met lit.opg.

Naar boven