Onderwerp: Bezoek-historie

Verspreiding en abundantie van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 2015-2016
Publicatiedatum:22-12-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R.C. Fijn (etc.) ; Bureau Waardenburg, Delta Project Management

 

Annotatie

137 p.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)
Rapportnummer: 16-199
Projectnummer: 14-270
RWS-Centrale Informatievoorziening BM 16.17

Naar boven