Onderwerp: Bezoek-historie

Een analyse van het watersysteem Hollandsch Diep
Publicatiedatum:01-08-1986

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

W.B.M. ten Brinke ; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)

 

Samenvatting

literatuurstudie in het kader een studie Fysische geografie. Het onderwerp van dit onderzoek is tot stand gekomen naar aanieiding van een suggestie van Rijkswaterstaat, dienst Binnenwateren/RI7A. Van deze kant kwam het verzoek om in het kader van het Integraal Waterbeheer een analyse van een watersysteem uit te voeren. Gedacht werd hierbij aan een eerste globale verkenning van de mogelijkheden en onmogelijkheden van een dergelijke aanpak bij het waterbeheer. Voor deze eerste aanzet is gekozen voor een analyse van het Hollandsch Diep een watersysteem met veel verschillende maatschappelijke belangen. Met nadruk wordt vermeld dat hierbij gaat om een "try-out'. Vandaar dat aan het eind van dit verslag de bevindingen ten aanzien van deze opdracht zijn weergegeven.

 

Annotatie

46 p.
ill., bijl.
Met lit.opg.
Stage verslag

Naar boven