Onderwerp: Bezoek-historie

Richtlijnen voor het ontwerpen van niet-autosnelwegen (RONA)
Publicatiedatum:01-01-1992

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

[Commissie RONA, werkgroep Dwarsprofielen; uitg. door : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Verkeerskunde Onderafdeling Richtlijnen]

 

Samenvatting

Voorlopige richtlijnen voor het ontwerpen van niet-autosnelwegen:

hoofdstuk I Basiscriteria
hoofdstuk II Dwarsprofielen, IIa aanleg fietspaden langs wegvakken buiten de bebouwde kom
hoofstuk III Kruispunten
hoofdstuk IV Alignement
hoofstuk V Verlichting
hoofdstuk VI Wegen en plattelandsgebieden

 

Annotatie

Omslagtitel: Richtlijnen voor het ontwerpen van niet-autosnelwegen voorlopige richtlijnen: hoofdstuk I basiscriteria, hoofdstuk II dwarsprofielen, hoofdstuk VI wegen en plattelandsgebieden, hoofdstuk IV alignement, kruispunten en aanleg fietspaden langs wegvakken buiten de bebouwde kom

Naar boven