Onderwerp: Bezoek-historie

Kenmerkende waarden kustwateren en grote rivieren
Publicatiedatum:06-11-2013

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D. Dillingh ; Deltares

 

Samenvatting

Vastlegging van de rekenmethode van de (berekende) kenmerkende waarden en het adviseren over de manier waarop de (niet berekende) kenmerkende waarden kunnen worden berekend of verkregen. Het bepalen van “kenmerkende waarden” voor waterkwantiteit (waterstanden en afvoeren) en van specifieke kengetallen voor het getij (o.a. gemiddelde hoog- en laagwaterstanden, havengetallen en gemiddelde getijkrommen) is o.a. van belang voor het ontwerpen van velerlei waterbouwkundige constructies, het bepalen van werkbare omstandigheden en het bepalen van de ligging van de momentane kustlijn.

 

Annotatie

79 p.
Rapport 1207509-000-ZKS-0010
Versie 4
Definitief
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven