Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering Ameland 2014 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:5:000
Publicatiedatum:01-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

D.P. Pranger, M.E. Tolman ; EGG consult, P&T

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijk ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kust en riviergebieden). Hierin wordt onder andere voorzien door de uitvoering van vegetatiekarteringen. De vegetatiekarteringen geven vlakdekkende informatie over de kwaliteit en de kwantiteit van de vegetatie van kwelders. Deze Toelichting beschrijft de gevolgde karteermethode en de gevonden vegetatietypen en presenteert de resultaten op deelgebied niveau.

 

Annotatie

234 p.
Met lit,opg.
Definitief
Versie 2
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven