Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de vegetatiekartering kwelderwerken Friesland & Groningen 2014 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:10.000
Publicatiedatum:12-05-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Reitsma, J. de Jong ; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat heeft voor beheers- en beleidsevaluatie behoefte aan ruimtelijk ecologische informatie over haar natte beheersgebieden (kust en riviergebieden). Hierin wordt onder andere voorzien door de uitvoering van vegetatiekarteringen. De vegetatiekarteringen geven vlakdekkende informatie over de kwaliteit en de kwantiteit van de vegetatie van kwelders. Deze Toelichting beschrijft de gevolgde karteermethode en de gevonden vegetatietypen en presenteert de resultaten op deelgebied niveau.

 

Annotatie

102 p.
ill.
Met lit.opg.
Eindrapport
Versie 1.0
In opdracht Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

Naar boven