Onderwerp: Bezoek-historie

Zand uit baggerspecie : kwaliteitsverklaringen
Publicatiedatum:01-10-1995

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

N. van den Berg, H.J.C.M. Onstenk, R. van Selst; Intron, Instituut voor Materiaal- en Milieu-onderzoek

 

Samenvatting

Een van de mogelijkheden van hergebruik van baggerspecie is het winnen van zand middels scheidingstechnieken. Certificering lijkt een goed instrument om het hergebruik van het afgescheiden zand te stimuleren. In dit rapport is weergegeven hoe de huidige stand van zaken is met betrekking tot kwaliteitsverklaringen, dus wat momenteel gangbaar is. Op basis van een inventarisatie onder bij deze materie betrokken personen is nagegaan wat in de toekomst wenselijk en vereist is. Een voorstel wordt gedaan om te komen tot een in het kader van het Bouwstoffenbesluit erkende kwaliteitsverklaring.

 

Annotatie

99 p.
bijl., ill.
Rapport 95197
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW), Projectbureau Hergebruik Baggerspecie (PHB)

Naar boven