Onderwerp: Bezoek-historie

Stabiliteit aanzanding bij Zoutelande
Publicatiedatum:06-09-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Schrijvershof, D. Mastbergen

 

Samenvatting

In het kader van KPP Beheer & Onderhoud Kust heeft RWS bij Deltares een vraag voorgelegd die betrekking heeft op de waargenomen uitbouwen versteiling van de voeroever van de kust bij Zoutelande. De belangrijkste onderzoeksvragen zijn: 1. Is er een kans op taludinstabiliteit van de aanzanding bij Zoutelande, zowel nu als in de nabije toekomst? 2. Wat zijn de mogelijke gevolgen wanneer het talud instabiel wordt? In dit rapport wordt op de hierboven gestelde onderzoeksvragen ingegaan. Geconcludeerd wordt dat uitbouw van zand nu nog niet gevoelig is voor een zettingsvloeiing (vooroever- of strandval). Als de zanduitbouw in de komende jaren doorzet en het talud onder water steiler en dieper wordt, dan wordt deze wel gevoelig voor een zettingsvloeiing. Een vooroeverval is eerder opgetreden na een strandsuppletie in 2001-2002. Bij een strandval kan een flinke hoeveelheid zand in de vooroever en in het strand verloren gaan, maar het is niet waarschijnlijk dat de oorspronkelijke geulwand wordt beschadigd of dat de inscharing zich zal uitstrekken tot voorbij de waterlijn, laat staan de duinvoet.

 

Annotatie

47p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
Definitief
1230043-001-ZKS-0010

Naar boven