Onderwerp: Bezoek-historie

Toelichting bij de geomorfologische kartering Westerschelde 2015 : op basis van false colour-luchtfoto's 1:15.000
Publicatiedatum:01-04-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M.E. Tolman, D.P. Pranger, G. van den Berg ; Egg Pranger & Tolman Ecologen

 

Samenvatting

De 3de verruiming van de Westerschelde mag ecologisch gezien geen schade toebrengen aan het systeem. Voor controle hierop is een groot monitoringsprogramma opgesteld. De vervaardiging van een Zoute Ecotopenkaart van de Westerschelde als geheel, is hier onderdeel van. Een zoute ecotopenkaart is opgebouwd uit een aantal kaarten. Een van de belangrijkste kaarten, de geomorfologische kaart, geeft een beeld van de vormen aan het oppervlak van de droogvallende gebieden, en deze vormen geven belangrijke informatie over de hydrodynamiek ter plaatse. Deze hydrodynamiek is weer van belang voor de leefmogelijkheden van bodemdieren en via deze voor de foerageermogelijkheden van vissen en vogels. Een geomorfologische kaart van een bepaald gebied brengt de ruimtelijke spreiding in beeld van geomorfologische eenheden, zoals slikken of zandplaten, soms aangevuld met de bodemsamenstelling. Geomorfologische karteringen vormen een steeds belangrijker hulpmiddel, bijvoorbeeld ter ondersteuning van zoute ecotopenkaarten.

 

Annotatie

44 p.
Met lit.opg.
In opdracht van RWS, WVL

Naar boven