Onderwerp: Bezoek-historie

Saneren natuurlijk? : monitoring oevers Hollandsche IJssel : meetplan 2004
Publicatiedatum:01-03-2004

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.Oosterbaan, J.H.Doze, F.C.M.Kerkum, M.A.A.J. Kamps-Mulder, T. Pelsma, A.v.d.Scheer, R.Struijk; Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA); Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Meetkundige Dienst (RWS, MD)

 

Samenvatting

In 1996 is door de stuurgroep Hollandsche IJssel middels het startcontract "Hollandsche IJssel" nadere invulling gegeven aan de integrale sanering van de rivier. In het startcontract is onder andere overeengekomen dat de rivier milieuhygienisch wordt gesaneerd en dat de oevers worden heringericht. Kennis m.b.t. de effecten van dergelijke ingrepen en vergelijking hiervan met vergelijkbare verontreinigde gebieden ontbreekt.

 

Annotatie

23 p.
bijl.
ill.
00000017

Naar boven