Onderwerp: Bezoek-historie

Macrofauna in het Kanaal door Walcheren : onderzoeksjaar 2003
Publicatiedatum:15-09-2003

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

R. Geene, T. van Haaren, D. Tempelman en M.F. Wilhelm ; Aquasense

 

Samenvatting

In 2003 heeft Rijkswaterstaat bemonsteringen uitgevoerd in het Kanaal door Walcheren. Daarbij zijn 20 macrofaunamonsters verzameld. Deze zijn door AquaSense geanalyseerd. De macrofauna is uitgezocht, gedetermineerd en er zijn biomassagegevens berekend. Dit rapport doet hiervan verslag.

 

Annotatie

15 p.
Eindrapport
tab., bijl.
Met lit.opg.
In opdracht van RWS, RIZA
00000042

Naar boven