Onderwerp: Bezoek-historie

Sturen op watervegetaties
Publicatiedatum:28-02-2014

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

G. van Geest, R. Noordhuis ; Deltares

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat staat voor de opgave om de ecologische doelstellingen in het IJsselmeergebied te realiseren, waarbij tegelijkertijd rekening wordt gehouden met de wens om overlast van waterplanten te beperken. Tussen de meren in het IJsselmeergebied bestaan duidelijke verschillen in de afname van nutriëntenconcentraties, de toename van helderheid en de ontwikkeling van waterplanten. Deze verschillen geven mogelijk inzicht in de routes van vegetatie-ontwikkeling op de langere termijn. Inzicht hierin geeft de mogelijkheid om de overlast van waterplanten te voorspellen en bij te sturen door inrichtings- en beheermaatregelen.

 

Annotatie

39 p.
Kenmerk 1208460-000-ZWS-0006
Met lit.opg.
Definitief

Naar boven