Onderwerp: Bezoek-historie

Een orienterend onderzoek naar macrofauna in de Boven Merwede
Publicatiedatum:06-01-2000

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. van Haaren, L.M. Janmaat, D. Tempeiman ; Aquasense

 

Samenvatting

In het kader van een Orienterend Onderzoek Boven Merwede is AquaSense gevraagd onderzoek te doen naar de biologische kwaliteit van de bodem. In geval van verontreinigde bodems zal worden overgegaan tot een Nader Onderzoek, waar conform de Wet Bodembescherming de mate van urgentie van saneren zal worden bepaald. Op basis van het voorkomen van macrofauna (AquaSense 1998) wordt aangegeven in welke mate de betreffende biotopen verontreinigd zijn. Hierbij worden tevens fysische en chemische gegevens gebruikt die medebepalend zijn voor de soortensamenstelling van het onderzoeksgebied. Uiteindelijk zal worden aangegeven welke biotopen in de Boven Merwede verontreinigd zijn en waar een Nader Onderzoek gewenst is.

 

Annotatie

17, [17] p.
fig., tab.
bijl.
met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RWS, RIZA)
rapportnummer 00.1478
code opdrachtgever 142.09.01.8
status Eindrapport
nr. 00000059

Naar boven