Onderwerp: Bezoek-historie

Duurzaamheidsfoto Rijkswaterstaat : Momentopname 1 januari 2015
Publicatiedatum:01-02-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS, WVL)

 

Samenvatting

"Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving." Zo luidt de missie van Rijkswaterstaat. Aanvullend op de taken voor de netwerken is RWS sinds 2013 ook de uitvoeringsorganisatie op het gebied van milieu, duurzame mobiliteit, duurzaamheid en ruimte. Het ministerie van IenM en RWS hebben afspraken gemaakt om de mogelijkheden, kennis en vaardigheden van RWS zo optimaal mogelijk in te zetten voor de duurzaamheidsdoelen van IenM. De 'foto' geeft een kwalitatief beeld van de wijze waarop RWS duurzaamheid nu al in de praktijk brengt. In 2008 is RWS gestart met het vernieuwingsprogramma Duurzaam RWS. Bij de afronding in 2013 heeft RWS vier focusgebieden gekozen en in de organisatie ingebed: duurzaam inkopen, duurzame mobiliteit, energie en duurzame gebiedsontwikkeling. De duurzaamheidsfoto schetst de stand van zaken voor deze vier focusgebieden. De foto laat ook zien wat RWS op 15 andere thema’s al doet. Deze 15 duurzaamheidsthema’s zijn geselecteerd uit de Omgevingswijzer, een instrument dat RWS heeft ontwikkeld en inzet bij duurzame gebiedsontwikkeling.

 

Annotatie

21 p.
foto's
WVL0215TP001

Naar boven