Onderwerp: Bezoek-historie

Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2014
Publicatiedatum:01-01-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Vereniging Afvalbedrijven in samenwerking met IPO

 

Samenvatting

Presentatie van de hoeveelheden afval die in 2014 in Nederland zijn gestort en verbrand en de hoeveelheden gft-afval die zijn vergist en gecomposteerd en de hoeveelheden grond en baggerspecie die zijn verwerkt. De gegevens over hoeveelheden verwerkt afval en de capaciteiten van de verwerkingsinstallaties worden beschreven en geanalyseerd. Bij de analyses zijn de resultaten meegenomen van voorgaande jaren. Een uitgebreide set gegevens is in de bijlagen in tabelvorm gepresenteerd.

 

Annotatie

83 p.
fig., tab.
ISBN 9789491750106
Werkgroep Afvalregistratie

Naar boven