Onderwerp: Bezoek-historie

Regie, regisseurs : de kunst afkijken
Publicatiedatum:01-01-1998

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Hoofdkantoor van de Waterstaat (RWS, HKW); projectleiding Monique Kleyn van Willigen, Fokko Kuik

 

Samenvatting

Medewerkers van Verkeer& Waterstaat hebben ervaring opgedaan met een regieproductie en een regieproces tijdens een werkweek regisseur in oktober 1997. Het doel was om te kijken of regieprocessen binnen de dagelijkse werkzaamheden toepasbaar zijn. Deze brochure geeft een beschrijving van de werkweek, werkproces en regiebegeleiding en gaat in op het regisseren bij Verkeer en Waterstaat. Tenslotte wordt de rol besproken van de medewerkers, personeelsbeleid en van het top-management

 

Annotatie

24 p.
Publikatie van de afdeling Strategie (Q)

Naar boven