Onderwerp: Bezoek-historie

Watervogels in Nederland 2013/2014
Publicatiedatum:01-01-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

M. Hornman, F. Hustings, K. Koffijberg, O. Klaassen, E. van Winden ; SOVON Ganzen- en Zwanenwerkgroep & L. Soldaat

 

Annotatie

164 p.
De meetnetten watervogels en slaapplaatsen zijn onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring
(SOVON-rapport ; 2015/72)
(RWS-rapport BM 15.21)
Met lit.opg.
In opdracht van Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

Naar boven