Onderwerp: Bezoek-historie

Onderzoek van natuurvriendelijke oevers van enkele Rijkswateren : deel macrofauna, najaar 2001
Publicatiedatum:15-11-2001

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. van Haaren [...et al.] ; Aquasense

 

Samenvatting

Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde heeft AquaSense verzocht enkele natuurvriendelijke en referentie-oevers van een aantal Rijkswateren te bemonsteren op macrofauna, deze te determineren en hiervan rapport uit te brengen. Vooriiggend rapport geeft een overzicht van de gebruikte methodes, een beeld van de bemonsterde locaties en een uiteenzetting van de fauna welke in de genomen monsters is aangetroffen.

 

Annotatie

11 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
rapportnummer 1880-2
In opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

Naar boven