Onderwerp: Bezoek-historie

Lokaties van vegetatie-opnamen op betonblokkenmatten
Publicatiedatum:01-12-1990

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

J.M. Reitsma ; Bureau Waardenburg

 

Samenvatting

In 1989 zijn door Bureau Waardenburg in opdracht van de onderzoekscommissie C59 "Constructieve aspecten milieuvriendelijke oevers" (CAMILO) van de CUR (Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en Regelgeving) in totaal 454 vegetatie-opnamen op betonblokkenmatten gemaakt. Met doel hiervan was om aan te geven of en zo ja, in welke mate en onder welke omstandigheden betonblokkenmatten milieuvriendelijk kunnen worden genoemd

 

Annotatie

[47] p.
ill.
In opdracht van Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde (RWS, DWW)

Naar boven