Onderwerp: Bezoek-historie

Haalbaarheid numerieke modelsimulaties geulwandsuppletie Oostgat
Publicatiedatum:09-12-2005

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C. Gautier, B. Bliek ; Svasek hydraulics

 

Samenvatting

In 2005 is op de steile geulwand van het Oostgat, gelegen langs de kust van Zuid-West Walcheren een proefsuppletie uitgevoerd, waarvan men de ontwikkeling volgt. Rijkswaterstaat heeft behoefte aan een morfologisch model om geulwandsuppleties te simuleren. Een model zou moeten bijdragen tot kennis van relevante processen, die ook bij andere geulwandsuppleties kan worden ingezet. Het doel van deze studie is om te bepalen of het uitvoeren van numerieke modelsimulaties van de ontwikkeling van de geulwandsuppletie in het Oostgat over periodes van 6 maanden tot 5 jaar, haalbaar is. Om de ontwikkeling van de geulwandsuppletie in het Oostgat te simuleren is ons inziens minimaal een kleinschalig modelvan de directe omgeving van de suppletie nodig, waarbij de stroming het dominante proces is. Inzicht in het stroombeeld kan verkregen worden door grootschaligere modelsimulaties of door metingen. Wij hebben de mogelijkheden onderzocht van vier gerenommeerde modelpakketten. ln principe zouden zr1 alle hier ingezet kunnen worden. Uit de inventarisatie bleek dat de pakketten vergelijkbaar zijn als het gaat om de processen die gesimuleerd kunnen worden. De rekentijden zijn naar verwachting niet onoverkomelijk. Wij achten het dan ook haalbaar om de ontwikkeling van de geulwandsuppletie te simuleren. Echter, metingen zijn daarbij onmisbaar. Aan het eind van het rapport wordt een plan van aanpak gegeven voor een gezamenlijk traject van metingen en modelontwikkeling en calibratie.

 

Annotatie

21 p.
bijl., ill.
Rapportnr. CG/05444/1349
Verkorte titel: Haalbaarheid modelleren Oostgat
In opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee (RWS, RIKZ)

Naar boven