Onderwerp: Bezoek-historie

Zoute ecotopenkaart Westerschelde 2004 : toelichting op de samenstelling van de zoute ecotopenkaart
Publicatiedatum:01-03-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

L. Walburg en D.J. de Jong ; Rijkswaterstaat - Centrale Informatievoorziening (RWS, CIV)

 

Samenvatting

Zoute ecotopenkaarten zijn onderdeel van het biologische monitoringsprogramma ‘MWTL’ van Rijkswaterstaat-Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL). De producten worden geleverd door Rijkswaterstaat-Centrale Informatievoorziening (RWS-CIV). Een ecotopenkaart van het watersysteem wordt momenteel om de 6 jaar gerealiseerd om o.a. te voldoen aan de monitoringsverplichting voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor het beschrijven van de zoute ecotopen is primair uitgegaan van het rapport Zoute Ecotopen Stelsel (ZES.1) (Bouma et al., 2005). Het Zoute EcotopenStelsel ZES.1 is een instrument om het potentiële voorkomen van habitats in brakke en zoute Rijkswateren in kaart te brengen. De ecotopenkaart Westerschelde is samengesteld uit een vijftal basiskaarten, die gerealiseerd zijn volgens de “Dienstbeschrijving Zoute Ecotopenkaarten” (Kers et al, 2013).

 

Annotatie

22 p.
ill., bijl.
Met lit.opg.
Definitief
In opdracht van Rijkswaterstaat- Water, Verkeer en Leefomgeving (RWS-WVL)

Naar boven