Onderwerp: Bezoek-historie

Rapporten en mededeelingen van den Rijkswaterstaat : no. 20: Verslag betreffende een studiereis naar Duitschland en Frankrijk, ondernomen in maart en april 1921, in verband met den bouw van een schutsluis te IJmuiden ...
Publicatiedatum:01-01-1922

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

C.E.W. van Panhuys, J.A. Ringers en J.P. Josephus Jitta, C. Tellegen

 

Samenvatting

[Vervolginhoud]:  II. Verslag omtrent proeven ter bepaling van de draagkracht en de elasticiteit van het bodemmateriaal, dat te IJmuiden op het terrein van den sluisbouw wordt aangetroffen.

 

Annotatie

135 p.
Bijl., ill.
Bijlagenrapport 'Verzameling van teekeningen en afbeeldingen (Figuren 1-80)

Naar boven