Onderwerp: Bezoek-historie

Waterstandsverlopen Vecht- en IJsseldelta : wettelijk toetsinstrumentarium WTI-2017
Publicatiedatum:01-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

H. Chbab en D. Stuparu

 

Samenvatting

<p>In het kader van het Wettelijke Toetsinstrumentarium WTI-2011 worden voor verscheidene watersystemen nieuwe hydraulische randvoorwaarden bepaald. Onderdeel daarvan is het tijdsverloop van de waterstand bij de normfrequentie. Het waterstandsverloop wordt gebruikt bij het toetsen op faalmechanismen van zowel een dijk als een kunstwerk waarvoor langdurig aanhoudende hoge waterstanden van belang zijn, zoals macro-instabiliteit binnenwaarts en piping. Bij kunstwerken gaat het voornamelijk om faalmechanismen waarbij kombergend vermogen relevant is. Een van de watersystemen waarvoor waterstandsverlopen moeten worden afgeleid is het gebied van de Vecht- en IJsseldelta. Dit is het onderwerp van het onderhavige rapport. Hier zijn twee aspecten geanalyseerd: &bull; De vigerende gebiedsindeling van WTI-2011 en &bull; De resultaten uit de productieberekeningen van WTI-2017. Uit de uitgevoerde analyse blijkt dat de vigerende gebiedsindeling (gebaseerd op de voor hydraulische belasting dominante processen) van de Vechtdelta gehandhaafd kan blijven. De productieberekeningen zijn uitgevoerd met permanente afvoeren en zijn daarom niet representatief voor de waterstandsverlopen aldaar. Omdat de veranderingen in WTI-2017 beperkt zijn, is gesteld om de huidige waterstandensverlopen aan te houden en te koppelen aan de nieuwe vast te stellen waterstanden bij de normfrequenties. De gebiedsindeling van de IJsseldelta wijzigt door verandering in de afvoerstatistiek; de verandering is echter klein. De resultaten van de productieberekeningen zijn geanalyseerd; deze geven geen aanleiding voor aanpassingen in de vigerende waterstandsverlopen. Na gereedkomen van de waterstanden bij de normfrequenties, kunnen de huidige waterstandsverlopen hieraan gekoppeld worden.</p>

 

Annotatie

68 p.
ill.
In opdracht van RWS-WVL
Kenmerk: 1220082-002-HYE-0005
Definitief
With english summary
ill.
Met lit.opg.

Naar boven