Onderwerp: Bezoek-historie

Berekeningen dijkhoogten langs de Westerschelde
Publicatiedatum:20-07-1962

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

Rijkswaterstaat, directie Waterhuishouding en Waterbeweging (RWS, WW)

 

Samenvatting

Naar aanleiding van nevenvermeld schrijven bericht ik U het volgende. Aan de hand van het Rapport Deltacommissie zijn door mij dienst de door U bedoelde uitgewerkte becijferingen van de vereiste kruinshoogte van de in het kader van de Deltawet te verbeteren dijksprofielen samengesteld. Deze becijferingen zijn opgesteld op formulieren van het formaat A1, die U hierbij gebundeld worden aangeboden .

 

Annotatie

3 p.
bijl.

Naar boven