Onderwerp: Bezoek-historie

Stormvloedkering Oosterschelde : ontwikkeling ontgrondingskuilen en stabiliteit bodembescherming : hoofdrapport
Publicatiedatum:01-01-2012

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

T. Stoutjesdijk, M. de Kleine, J. de Ronde, T. Raaijmakers ; Deltares

 

Samenvatting

<p>In 2012 werd een aantal constateringen gedaan: &bull; Op een aantal plaatsen is de rand van de bodembescherming verzakt, beschadigd of zelfs verdwenen. &bull; De beheerfilosofie van bewaken en bestorten van de aanzethellingen van de ontgrondingskuilen is de laatste jaren niet meer consequent doorgevoerd. &bull; De ontgrondingskuil langs de Noord-Bevelandse oever is inmiddels dusdanig diep dat aan de Oosterscheldekant van de stormvloedkering een mogelijk bedreigende situatie voor de waterkering zou kunnen ontstaan in geval van een grootschalige instabiliteit. Deze constateringen zijn voor Rijkswaterstaat aanleiding geweest in mei/juni 2012 noodbestortingen uit te voeren in de Roompot Oostzijde. Ook in de rest van 2012 en in 2013 zijn bestortingen voorzien om de beheersbaarheid van de situatie te garanderen. Daarnaast is aan Deltares is opdracht verleend om op korte termijn antwoord te geven op de volgende vragen: &bull; Voldoet de huidige beheerstrategie voor de korte termijn of zijn er aanpassingen noodzakelijk? &bull; Welke aanbevelingen worden gedaan om voor de middellange en lange termijn te komen tot een optimale beheerstrategie?</p>

 

Annotatie

35 p.
bijl., ill.
Met lit.opg.
1206907-005
In opdracht van Rijkswaterstaat Waterdienst (RWS, WD)

Naar boven