Onderwerp: Bezoek-historie

Waterakkoord Volkerak-Zoommeer : Actualisatie 1 januari 2016
Publicatiedatum:15-02-2016

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Samenvatting

De volgende punten zijn aanleiding geweest om het waterakkoord Volkerak-Zoommeer van 2001 te actualiseren: 1. Verankeren (inzetprotocol) waterberging Volkerak-Zoommeer; 2. Het verbeteren van afspraken over het doorspoelbeheer; 3. Verouderde tekst en afspraken. Het geactualiseerde waterakkoord biedt de handelingsruimte voor een goed samenhangend operationeel beheer van de waterbeheerders van en rondom het Volkerak-Zoommeer.

 

Annotatie

28 p.
ill., bijl.

Naar boven