Onderwerp: Bezoek-historie

Semi-probabilistisch toetsvoorschrift voor duinen ten behoeve van WTI2017
Publicatiedatum:01-12-2015

Dit onderwerp bevat de volgende rubrieken.

Auteur(s)

F. Diermanse en P. van Geer

 

Samenvatting

In het kader van het programma WTI2017 wordt gewerkt aan een nieuw toets instrumentarium voor de Nederlandse primaire waterkeringen. Eén van de toets sporen in het instrumentarium betreft het faalmechanisme 'duinafslag'. Voor dit spoor wordt in 2016 een semi-probabilistische toets opgeleverd. In dit rapport worden de volgende twee aspecten behandeld die relevant zijn voor het opstellen van de toets: 1.De vertaalslag van de toets norm van een dijktraject naar een faalkanseis per duinraai; en 2 De formulering van de semi-probabilistische rekenregel, uitgaande van de faalkanseis per duinraai. In het eerste onderdeel zijn significante aanpassingen gedaan in vergelijking met voorgaande toets ronden. In voorgaande toets ronden was de faalkanseis van een duinraai een factor 10 kleiner dan de wettelijke toets norm. In WTI2017 zit hier voor de meeste duinraaien nog maar ongeveer een factor 3 tussen. De wijziging is een gevolg van de nieuwe filosofie van toetsen, "van overschrijdingskans naar overstromingskans". De genoemde factor 3 is een combinatie van de faalkansreservering voor het mechanisme duinafslag (70%) in de totale faalkansbegroting en het lengte-effect (factor 2): 2/0,7",;3.Voor duinen die onderdeel uitmaken van een traject dat grotendeels uit dijken bestaat is overigens maar 10% gereserveerd voor het mechanisme duinafslag in de totale faalkansbegroting. Voor die duinen zit er een factor 20 verschil in de vertaalslag van toets norm naar faalkanseis per duinraai. Dit zijn echter uitzonderingen. Voor het tweede onderdeel, de formulering van de semi-probabilistische rekenregel, is besloten om het zelfde rekenrecept aan te houden als gehanteerd in vorige toets ronden. De uitkomsten van de semiprobabilistische toets kunnen desondanks significant verschillen in vergelijking met voorgaande toets ronden als gevolg van: - Wijzigingen in de getalswaarde van de wettelijke toets norm; - De gewijzigde vertaalslag van de norm van een dijktraject naar een faalkanseis per duinraai; - Wijzigingen in de statistiek van de belasting, met name als gevolg van meenemen van kennisonzekerheden in de waterstandsstatistiek; en - Wijzigingen in het duinprofiel.

 

Annotatie

43 p.
In opdracht van Rijkswaterstaat
ill.
Met lit.opg.
1220080-008

Naar boven